TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Innstilling av brytere for kontrollmodul

Betjeningsbryterne styrer funksjonen for automatisk avslåing og valg av interkomlyd.

Gjør følgende for å endre betjeningsbryterne:

Åpne batterirommet. Hvis du trenger hjelp med dette, kan du se Batterirommet

Hvis det er batterier i rommet, tar du dem ut. Du vil da se bryterne AUDIO og AUTO-OFF

Hvis du vil endre en bryterposisjon, bruker du en penn eller et lite skrujern med flat tupp til å flytte bryteren forsiktig

Denne listen viser mulige posisjoner, standardinnstilling og formålet med hver bryter:

funksjon for automatisk avslåing (on, off standard: on):
når den er på, blir hodesettet slått av etter 3–9 minutter uten aktivitet. når hodesettet er av, fortsetter acoustic noise cancelling®-teknologien å fungere til du trykker på og holde inne på/av-knappen i minst ett sekund

valg av mono/stereo (mono, stereo standard: mono):
sett denne på mono hvis du vil ha lyd i begge ørene fra en mono-interkom. sett denne på stereo når du kobler til et fly med en stereo-interkom

Funksjon for automatisk avslåing

Funksjonen for automatisk avslåing finner ut når hodesettet ikke er i bruk, og slår det av etter noen minutter for å spare batteriet. Nøyaktig tid før avslåing varierer og kan være mellom tre og ni minutter.

Når hodesettet går på batterikraft og ikke er koblet til en interkom, blir det slått av selv om lyd spilles av gjennom tilleggsinngangen.

når du er i en telefonsamtale og kobler fra en interkom, kan samtalen fullføres i hodesettet, som deretter blir slått av ca. tre sekunder etter at samtalen avsluttes (kun bluetooth®-kontrollmoduler)

Hvis du vil bruke hodesettet når du ikke er koblet til interkomen, for å lytte til lyd gjennom tilleggsinngangen eller som et hodesett for å foreta eller motta anrop, deaktiverer du funksjonen for automatisk avslåing, slik at du kan bruke hodesettet uforstyrret.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din