Gratis levering og gratis retur
 

Innstilling av brytere for kontrollmodul

Hodesettet leveres med betjeningsstandarder som er angitt på fabrikken. Hvis du vil endre disse standardene, kan du endre betjeningsbryterne i batterirommet på kontrollmodulen:

Åpne batterirommet ved å trykke godt ned på fingersporet og skyve dekselet ned. Dekselet er festet til modulen. Du må ikke prøve å fjerne det

Hvis det er batterier i rommet, tar du dem ut. I batterirommet kan du se og endre bryterposisjonene

Hvis du vil endre en bryterposisjon, bruker du en penn eller et lite skrujern med flat tupp til å flytte bryteren forsiktig

Reservert:
Reservert for fremtidig bruk.

 

Automatisk påslåing (bare tilgjengelig for hodesettversjoner som er egnet for fly):
Som standard er automatisk påslåing aktivert. Hodesettet slår seg på når det er tilgjengelig strøm fra flyet. Hvis du vil deaktivere funksjonen for automatisk påslåing, setter du bryteren til OFF. Når bryteren er i posisjonen OFF, må brukeren manuelt slå på hodesettet.

 

Lyd på fly:
Tilpass følsomheten for interkom-lyden til Normal eller Low (-12 dB).

 

Interkom (bare tilgjengelig for hodesettkonfigurasjoner som støtter systemer med to kanaler eller stereo-interkom):
For de fleste konfigurasjoner setter fabrikken denne til mono-lydsystemer (for å gi lyd i begge ørene). Sett den til stereo (ST) hvis flyet har stereo-interkom.

 

Automatisk avslåing:
Som standard er automatisk avslåing aktivert. Hodesettet blir slått av etter 3–9 minutter uten aktivitet. Hvis du vil deaktivere funksjonen for automatisk påslåing, setter du bryteren til OFF. Når bryteren er i av-posisjonen, må brukeren manuelt slå av hodesettet.

 

Trykkontroll:
Som standard er trykkontroll deaktivert. Med trykkontroll slått på kan du trykke raskt to ganger på en ørepropp for å justere øreproppens støyreduksjonsmodus mellom Low og bryterinnstillingen til kontrollmodulens akustiske støyreduksjon.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din