Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Angi romkoden

Gjelder for:

Som standard er Wave® radio IV klart til å fungere som en enhet for et rom nummer to (romkode B) ved tilkobling til et Lifestyle®-system med Bose® link. Hvis du vil bruke Wave®-radioen med Lifestyle®-systemet utover et rom nummer to, må du endre romkoden slik at den samsvarer med koden på fjernkontrollen du bruker i det aktuelle rommet.

Se brukerhåndboken for Lifestyle®-systemet hvis du vil ha mer informasjon om romkoder.

trykk på og hold inne alarm setup/menu på fjernkontrollen til setup menu vises

Alarm Setup/Menu

trykk på tune/playlist > seks ganger til room- b vises. bindestrekene etter rombokstaven angir hvordan mikrobryterne skal angis på fjernkontrollen for lifestyle®-systemet

Tune/Playlist >

trykk på time – eller time + for å velge en annen romkode enn rom b

Time –

Time +

trykk på alarm setup/menu (alarmoppsett/meny) for å gå ut av oppsettmenyen, eller vent i ti sekunder, til oppsettmenyen lukkes automatisk.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.