90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Konfigurering av høyttaler

Før du begynner

  • Plasser mobilenheten innenfor høyttalerens rekkevidde, som er 10 m. Hvis du plasserer mobilenheten lenger unna, har det innvirkning på lydkvaliteten, og enheten kan bli koblet fra høyttaleren
  • Sett baksiden av høyttaleren i nærheten av en vegg, men ikke helt inntil den. Bassresponsen reduseres når høyttaleren flyttes bort fra en vegg
  • Sett høyttaleren på basen. Hvis du setter høyttaleren på en annen side, kan det skade den og ha innvirkning på lydkvaliteten
  • Ikke plasser høyttaleren på våte eller skitne overflater
  • Du kan unngå trådløs interferens ved å holde annet trådløst utstyr unna høyttaleren. Du må heller ikke plassere høyttaleren og mobilenheten inne i skap av metall eller i nærheten av andre lyd-/videokomponenter

Konfigurering

Plasser høyttaleren oppå stasjonen og juster pinnekontaktene. Ikke tving høyttaleren ned på stasjonen, da dette kan skade høyttaleren. Pass på at du bruker ladestasjonen som fulgte med høyttaleren. Denne høyttaleren er ikke kompatibel med ladestasjonen for den opprinnelige SoundLink® Mini Bluetooth®-høyttaleren

Du må koble høyttaleren til strømforsyningen og lade batteriet før du bruker den. Slik gjør du det:

i. Sett strømledningen inn i USB-kontakten på ladestasjonen eller høyttaleren
ii. Sett den andre enden av strømledningen inn i strømforsyningen
iii. Koble strømforsyningen til en strømførende stikkontakt. Batteriindikatoren blinker gult, og det lyder en tone fra høyttaleren

Trykk på PÅ/AV for å slå på høyttaleren. Bluetooth-indikatoren blinker blått

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din