Gratis levering og gratis retur
 

Systemet finner ikke USB-stasjonen

Hvis systemet ikke finner en tilkoblet USB-stasjon:

Ta ut USB-nøkkelen og sett den på plass igjen. USB-nøkkelen er kanskje ikke riktig koblet til inngangen på kontrollkonsollen. Koble fra kontakten, og sett den skikkelig på plass igjen

Prøv USB-porten bak på konsollen. Det er en annen USB-port bak på kontrollkonsollen

Prøv en annen USB-nøkkel. USB-nøkkelen kan være defekt

Utfør en tilbakestilling av kontrollkonsollen:

slå av kontrollkonsollen og trykk deretter på og hold inne på/av-knappen i fem sekunder

Når den røde lampen slukkes, slipper du på/av-knappen og tester systemet på nytt

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.