90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Bose® Solo TV sound systems

Hvorfor bør du oppdatere systemet ditt?

Bose Solo TV sound system er utviklet og produsert for å vare i mange år. Ved å oppdatere systemet sikrer du at det fungerer optimalt.

Dette trenger du: En bærbar USB-stasjon med minst 10 MB ledig plass.

Merknad til brukere som har kjørt en Bose-oppdatering tidligere: Pass på at alle filer med filtypen *.bos blir slettet fra stasjonen før prosessen startes.

Minimumskrav til systemet

For Windows PC-brukere:

 • Prosessor på 300 MHz (1 GHz for Vista) 32- eller 64-biters
 • 128 MB RAM (Windows XP); 512 MB (Vista Home Basic); 1 GB (andre Vista-varianter og Windows 7 32-bit); 2 GB (Windows 7 64-bit)
 • Internett-tilkobling
 • 30 MB ledig plass på harddisken
 • USB-port (1.1 eller 2.0)

For Mac-brukere:

 • OS v10.5 (Leopard), v10.6 (Snow Leopard) eller OS v10.7 (Lion)
 • Intel-basert prosessor
 • 512 MB RAM (Leopard), 1 GB (Snow Leopard)
 • Internett-tilkobling
 • 40 MB ledig plass på harddisken
 • USB-port (1.1, 2.0 eller 3.0)

Trinnene du må gjennomføre

Oppdateringsprogrammet krever detaljer om Bose® Solo TV sound system (serienummer og programvareversjon) før det kan oppdatere på riktig måte.

1. Slå på Bose® Solo TV sound system for å hente denne informasjonen. Den grønne LED-lampen på systemet skal lyse kontinuerlig og ikke blinke

2. Deretter tar du USB-stasjonen og setter den inn i kontakten merket med "Service" på baksiden av systemet. Det grønne lyset skal bli gult og blinke i flere sekunder før det slukkes. Hvis indikatorlampen på systemet ikke endrer seg etter at du har satt inn USB-stasjonen, må du ta den ut og sette den inn på nytt.

3. Når lyset slukkes, tar du ut USB-stasjonen. Informasjonen for Bose® Solo TV sound system er nå tilgjengelig på USB-stasjonen.

4. Koble USB-stasjonen til datamaskinen, og fortsett til programvareoppdateringen ved å klikke nedenfor.

5. Kjør programmet.

For Windows:

 • Klikk på Kjør eller Lagre i vinduet Filnedlasting
 • Hvis du velger Kjør, følger du instruksjonene for å utføre oppdateringen.
 • Hvis du velger Lagre, velger du hvor du vil lagre filen (Bose_Update_Application.exe). Deretter starter du programmet fra harddisken og følger instruksjonene for å utføre oppdateringen.

Merknad til Windows-brukere:
Hvis du har flere brukerkontoer på datamaskinen, kan du bli bedt om påloggingsinformasjon for administrator for å kjøre programmet.

For Mac:

 • Vent til datamaskinen har lastet ned filen. Den vises på skrivebordet som et harddisk-ikon.
 • Et vindu skal åpnes. Dra filen med oppdateringsprogrammet til skrivebordet som indikert (hvis vinduet ikke åpner seg, dobbeltklikker du på ikonet).
 • Kjør oppdateringsprogrammet fra skrivebordet, og følg instruksjonene for å utføre oppdateringen.

6. Nå som oppdateringen er lagret på USB-stasjonen, kan du fjerne den fra datamaskinen og gå tilbake til Bose® Solo TV sound system for å utføre oppdateringen. Igjen må du kontrollere at systemet er slått på, og at det grønne lyset på systemet lyser konstant

7. Sett USB-stasjonen inn i kontakten merket "Service." Oppdateringen skal begynne automatisk, og lyset skal bytte fra konstant grønt til konstant gult som blinker kort med noen få sekunders mellomrom

8. Det tar noen få minutter å fullføre oppdateringen. Lyset på Bose® Solo TV sound system slukkes, og et lydsignal varsler om at oppdateringen er fullført

9. Med en gang lyset er slukket og du har hørt lydsignalet, fjerner du USB-stasjonen fra Bose® Solo TV sound system. Systemet er klart for normal funksjon med en gang USB-stasjonen er fjernet og systemet er slått på

Feilsøking

Prøv dette før du starter Updater-appen på nytt:

Mens du laster ned oppdateringen fra Internett:

 • Kontroller at Internett-tilkoblingen er i orden.
 • Programmet må ha bestemt informasjon om Bose® Solo TV sound system. Hent disse opplysningene ved først å sette den valgte USB-disken inn i kontakten merket med "Service" på baksiden av systemet. Det grønne lyset skal bli gult og blinke i flere sekunder før det slukkes. Når lyset slukkes, fjerner du USB-disken og kobler den til datamaskinen igjen.
 • Vent til datamaskinen ber deg om å fjerne USB-disken

Vær oppmerksom på følgende når du oppdaterer Bose® Solo TV sound system:

Kontroller at systemet er koblet til og slått på, og at det grønne lyset lyser konstant på systemet før du setter inn USB-stasjonen.

Hvis du ser en lampe lyse rødt på Bose® Solo TV sound system under oppdateringen, må du fjerne USB-stasjonen fra systemet, koble det fra stikkontakten i ett minutt og deretter koble det til igjen. Kontroller at systemet er slått på (en lampe lyser kontinuerlig grønt), og sett USB-stasjonen inn igjen.

Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte Bose kundestøtte.

Hjelpmenyen

Hjelpmenyen er tilgjengelig gjennom hele oppdateringsprosessen. Fra hjelpmenyen har du tilgang til:

 • Lisensavtale: Les gjennom lisensavtalen.
 • Systeminformasjon: Se informasjon om gjeldende versjon av programvaren for Bose® Solo TV sound system, og informasjon om datamaskinen og operativsystemet.

Vanlige spørsmål

Hva gjør oppdateringsprogrammet for Bose® Solo TV sound system?

Dette programmet gjør det mulig å laste ned programvaren enkelt og umiddelbart, direkte fra Bose til datamaskinen og deretter til Bose® Solo TV sound system.

Hvorfor trenger jeg å oppgradere programvaren for Bose® Solo TV sound system?

Ved å oppdatere programvaren sikrer du at systemet fungerer optimalt.

Kan jeg utføre oppdateringen på enten en datamaskin eller en Mac?

Ja. En PC eller Mac som brukes til å gjennomføre oppdateringen, må oppfylle minimumskravene til systemet som ligger på nedlastingssiden.

Vil denne oppdateringen påvirke datamaskinen min på noen måte?

Bare midlertidig. Når dette programmet kjører, oppretter og bruker det noen midlertidige arbeidsfiler. Når programmet er ferdig og lukkes, fjerner det alle midlertidige arbeidsfiler, inkludert selve programmet.

Hvilken type flash-stasjon bør jeg bruke?

Du kan bruke så å si alle USB-stasjoner som har minst 10 MB ledig plass. En stasjon som vises som enten en harddisk eller en "composite device", fungerer ikke. Stasjonen må være FAT- eller FAT32-formatert.

Må flash-stasjonen være tom?

Nei. Hvis du har andre filer på USB-stasjonen, blir de ikke påvirket av oppdateringsprosessen. Hvis du imidlertid har kjørt en Bose-oppdatering med denne stasjonen tidligere, må du sørge for å fjerne alle filer av typen *.bos før du begynner oppdateringsprosessen.

Hvor lang tid tar oppdateringen?

Det skal bare ta noen få minutter for datamaskinen å laste ned oppdateringen fra Bose. Det tar bare noen få sekunder å fullføre oppdateringen på Bose® Solo TV sound system.

Hvor er USB-kontakten på Bose® Solo TV sound system?

Den er på baksiden av systemet og er merket med "Service".