Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Feilsøking av lyd

Det kommer ikke lyd fra hodetelefonene.

Kontroller tilstanden til lydkabelen. Hvis pluggen eller en del av kabelen er skadet, kan det være årsaken til problemet

Kontroller at hodetelefonene er riktig tilkoblet. Hodetelefonene kan være feil tilkoblet, eller tilkoblingen kan ha løsnet. Ta ut hodetelefonkontakten og sett den inn igjen

Kontroller at lydenheten er på, og at volumet er skrudd opp

Prøv en annen lydenhet. Problemet kan skyldes lydenheten som hodetelefonene for øyeblikket er koblet til

Jeg hører bare lyd fra den ene siden av hodetelefonene.

Kontroller balansenivået på kilden. Hvis kilden har justering av balansenivå, kan denne være feil innstilt. Kontroller at den er satt til et nivå på midten

Kontroller at hodetelefonene er riktig tilkoblet. Hodetelefonene kan være feil tilkoblet, eller tilkoblingen kan ha løsnet. Ta ut hodetelefonkontakten og sett den inn igjen

Det er for mye bass i hodetelefonene.

Slå av alle lydforbedringsfunksjoner på lydkilden

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.