Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Kontroller for høyttalertelefonen

Flerfunksjonsknappen styrer høyttalersamtaler på mobilenheten fra høyttaleren. Nedenfor finner du en liste over funksjoner for høyttalertelefonen.

Foreta et anrop:
Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen for å aktivere funksjonen for taleoppringing (Siri)

Motta et anrop:
Trykk på flerfunksjonsknappen

Avvis et anrop:
Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen

Avslutt et anrop:
Trykk på flerfunksjonsknappen

Besvare en annen innkommende samtale og sette gjeldende samtale på vent:
Når du er i en samtale, trykker du på flerfunksjonsknappen

Bytt mellom samtaler:
Trykk på flerfunksjonsknappen to ganger

Demp en samtale:
Trykk på og hold inne knappene + og - samtidig. Trykk og hold på nytt for å oppheve dempingen

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.