Gratis levering og gratis retur
 

Bruk av høyttalertelefonen (video inkludert)

Flerfunksjonsknappen styrer høyttalertelefonsamtaler på mobilenheten fra høyttaleren. Nedenfor finner du en liste over funksjoner for høyttalertelefonen.

Foreta et anrop:
Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen for å aktivere funksjonen for taleoppringing (Siri)

Slå av høyttalertelefonen og bytte til en mobil enhet (innvendig lyd)
Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen

Motta et anrop:
Trykk på flerfunksjonsknappen

Avvis et anrop:
Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen

Avslutt et anrop:
Trykk på flerfunksjonsknappen

Bytt mellom samtaler:
Trykk på flerfunksjonsknappen to ganger

Demp en samtale:
Trykk på og hold inne knappene + og - samtidig. Trykk og hold på nytt for å oppheve dempingen

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.