Gratis levering og gratis retur
 

Systemoppsett

Høyttaleren leveres delvis oppladet. Koble høyttaleren til en stikkontakt før du bruker den for første gang. Høyttaleren trenger ikke å være fulladet, men den må kobles til for å aktivere batteriet.

Sett den smale enden av USB-kabelen inn i mikro-B-USB-kontakten på høyttaleren

Sett den andre enden inn i USB-strømtilførselen

Koble USB-strømtilførselen til en stikkontakt. Hvis det er nødvendig, kobler du vekselstrømsadapteren for din region til stikkontakten. Batteriindikatoren blinker gult, og det høres en pipelyd fra høyttaleren. Når batteriet er fulladet, lyser indikatoren grønt

Tips om plassering av høyttaleren

Når du bruker høyttaleren innendørs, kan lydkvaliteten variere med høyttalerplasseringen. Når du bruker høyttaleren ute, vil lydkvaliteten endres etter hvert som du beveger deg lenger bort fra høyttaleren. Vær oppmerksom på disse retningslinjene når du skal plassere høyttaleren:

  • Høyttalerens Bluetooth-rekkevidde er 10 meter. Hvis du flytter enheten lenger vekk fra høyttaleren, vil det påvirke lydkvaliteten og enheten kan bli koblet fra høyttaleren
  • Hold annet trådløst utstyr minst 1 m unna høyttaleren
  • Plasser høyttaleren og enheten utenfor og i avstand til metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder
  • Ikke plasser høyttaleren på våte eller skitne overflater.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.