Gratis levering og gratis retur
 

Systemstatusindikatorer

Statusindikatorene over kontrollknappene lyser eller blinker når en kilde er aktivert. Nedenfor finner du en beskrivelse av hver indikator.

PÅ/AV-indikator: viser batterinivå eller ladestatus

Indikator for LYDDEMPING: blinker for å vise at lyden er dempet

Bluetooth®-indikator: indikerer statusen til høyttaleren når Bluetooth er valgt:

Et blått lys som blinker sakte – synlig og klar for å sammenkobles med eller kobles til en enhet

Et blinkende hvitt lys – prøver å koble til en sammenkoblet enhet

Et hvitt lys – koblet til en sammenkoblet enhet

AUX-indikator: Høyttaleren spiller av kilden som er koblet til AUX-inngangen

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.