Gratis levering og gratis retur
 

Systemstatusindikatorer

Statusindikatorene plassert ved siden av kontrollknappene lyser eller blinker for å vise status for høyttaleren.

LED-indikator for batteri: Viser batteriets ladenivå. Hver gang du slår på høyttaleren, viser batteriindikatoren batteriets ladenivå i to sekunder, og en talemelding kunngjør batteriets ladenivå.

  • Lyser grønt: Middels eller fullstendig oppladet
  • Blinker gult: Lader
  • Lyser gult: Halvfullt
  • Rødt (blinker): Trenger å lades

Bluetooth®-lampe: Viser tilkoblingsstatusen til en mobilenhet.

  • Av: Bluetooth-kilde er ikke valgt
  • Blinker blått: Klar til å sammenkoble
  • Blinker hvitt: Kobler seg til
  • Lyser hvitt: Tilkoblet

LED-indikator for inngang: Viser tilkoblingsstatusen for en enhet som er koblet til med en AUX- eller micro-B-USB-kabel.

  • Lyser hvitt: Høyttaleren er klar til å spille av innhold fra en enhet

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.