Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Systemstatuslamper

Statusindikatorene på forsiden av SoundLink®-høyttaleren lyser når en kilde eller funksjoner er aktivert.

statusindikatorer

Viser at høyttaleren spiller en ekstern lydenhet som er koblet til AUX-inngangen.

Viser tilstanden til SoundLink®-høyttaleren når det er valgt en Bluetooth®-kilde:

  • Synlig: Høyttaleren er synlig for andre enheter og klar til å sammenkobles med en ny enhet. Indikatoren toner sakte ut og inn ca. én gang hvert sekund.
  • Kobler seg til: Høyttaleren prøver å koble seg til en sammenkoblet enhet. Indikatoren blinker av og på ca. to ganger hvert sekund.
  • Tilkoblet: Høyttaleren er koblet til en sammenkoblet enhet. Indikatoren lyser konstant.
  • Frakoblet: Høyttaleren er tilgjengelig for å kobles til en sammenkoblet enhet. Indikatoren blinker av og på ca. én gang hvert tredje sekund.

Viser strømnivået til batteriet.

Grønt: 70 % eller mer av full lading

Gult: 20 % til 70 % av full lading

Rødt: 20 % eller under (må lades)

Blinker for å vise at lyden er av.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.