Gratis levering og gratis retur
 

Konfigurasjonsmenyen

Gjelder for:

Du kan bruke konfigurasjonsmenyen til å tilpasse hvordan du betjener Wave® music system IV.

trykk på og hold nede alarm setup/menu på fjernkontrollen til setup menu vises.

Alarm Setup/Menu

trykk på tune/mp3 > til menyelementet du vil endre, vises

Tune/MP3 >

trykk på time - eller time + for å endre verdien eller valget

Time –

Time +

trykk på alarm setup/menu for å lukke konfigurasjonsmenyen, eller vent 10 sekunder, så avslutter konfigurasjonsmenyen automatisk

Alarm Setup/Menu

Konfigurasjonsmeny for Wave® music system IV

Systeminnstilling

Tilgjengelige innstillinger

Slumrekontroll SNOOZE-: Angir slumretiden.

10 MIN (standard), 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN

RDS-informasjon (Radio Data System) RADIO TEXT-: Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) visning av RDS-informasjon på systemet.

ON (standard), OFF

Kontinuerlig avspilling CONT PLAY-: Avgjør hvilken kilde som spilles av automatisk etter at en CD er ferdig.

NO (standard), AUX, FM, AM

Bassnivå: Justerer bassnivået.

NORMAL (standard), REDUCED

Tidsformat TIME-: Angir klokken til å vise enten 12-timers visning (AM/PM) eller 24-timers visning.

12-HOUR (standard), 24-HOUR

Høyt lysstyrkenivå BRIGHT HI-: Angir lysstyrkenivå for skjermen når systemet registrerer sterkt omgivelseslys.

8–15 (standard 12)

Lavt lysstyrkenivå BRIGHT LO-:
Angir lysstyrkenivå for skjermen når systemet registrerer svakt omgivelseslys.

1–8 (standard 4)

Romkode ROOM-: Angir romkoden for Wave® music system når det er koblet til Lifestyle® system via et Bose® link-nettverk.

Bindestrekene etter rombokstaven viser hvordan mikrobryterne skal angis på Lifestyle® system-fjernkontrollen.

B _ _ _ – (standard),
C _ _ – _, D _ _ – –,
E _ – _ _, F _ – _ –,
G _ – – _, H _ – – –,
I – _ _ _, J – _ _ –,
K – _ – _, L – _ – –,
M – – _ _, N – – _ –,
O – – – _

Kapasitiv berøringskontroll TOUCH PAD-: Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) berøringsflaten.

ON (standard), OFF

30 minutters tidtaker for ventemodus AUTO OFF- Aktiverer (YES) eller deaktiverer (NO) tidtakeren på 30 minutter for ventemodus.

NO (standard), YES

Nullstilling av systemet RESET ALL: Gjenoppretter Wave® music system til fabrikkinnstillingene.

NO (standard), YES

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.