90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Konfigurasjonsmenyen

Gjelder for:

Du kan bruke konfigurasjonsmenyen til å tilpasse hvordan du betjener Wave® music system IV.

trykk på og hold nede alarm setup/menu på fjernkontrollen til setup menu vises.

Alarm Setup/Menu

trykk på tune/mp3 > til menyelementet du vil endre, vises

Tune/MP3 >

trykk på time - eller time + for å endre verdien eller valget

Time –

Time +

trykk på alarm setup/menu for å lukke konfigurasjonsmenyen, eller vent 10 sekunder, så avslutter konfigurasjonsmenyen automatisk

Alarm Setup/Menu

Konfigurasjonsmeny for Wave® music system IV

Systeminnstilling

Tilgjengelige innstillinger

Slumrekontroll SNOOZE-: Angir slumretiden.

10 MIN (standard), 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN

RDS-informasjon (Radio Data System) RADIO TEXT-: Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) visning av RDS-informasjon på systemet.

ON (standard), OFF

Kontinuerlig avspilling CONT PLAY-: Avgjør hvilken kilde som spilles av automatisk etter at en CD er ferdig.

NO (standard), AUX, FM, AM

Bassnivå: Justerer bassnivået.

NORMAL (standard), REDUCED

Tidsformat TIME-: Angir klokken til å vise enten 12-timers visning (AM/PM) eller 24-timers visning.

12-HOUR (standard), 24-HOUR

Høyt lysstyrkenivå BRIGHT HI-: Angir lysstyrkenivå for skjermen når systemet registrerer sterkt omgivelseslys.

8–15 (standard 12)

Lavt lysstyrkenivå BRIGHT LO-:
Angir lysstyrkenivå for skjermen når systemet registrerer svakt omgivelseslys.

1–8 (standard 4)

Romkode ROOM-: Angir romkoden for Wave® music system når det er koblet til Lifestyle® system via et Bose® link-nettverk.

Bindestrekene etter rombokstaven viser hvordan mikrobryterne skal angis på Lifestyle® system-fjernkontrollen.

B _ _ _ – (standard),
C _ _ – _, D _ _ – –,
E _ – _ _, F _ – _ –,
G _ – – _, H _ – – –,
I – _ _ _, J – _ _ –,
K – _ – _, L – _ – –,
M – – _ _, N – – _ –,
O – – – _

Kapasitiv berøringskontroll TOUCH PAD-: Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) berøringsflaten.

ON (standard), OFF

30 minutters tidtaker for ventemodus AUTO OFF- Aktiverer (YES) eller deaktiverer (NO) tidtakeren på 30 minutter for ventemodus.

NO (standard), YES

Nullstilling av systemet RESET ALL: Gjenoppretter Wave® music system til fabrikkinnstillingene.

NO (standard), YES

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din