90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Konfigurasjonsmenyen

Gjelder for:

Du kan bruke konfigurasjonsmenyen til å tilpasse hvordan du betjener Wave® radio IV.

trykk på og hold inne alarm setup/menu (alarmoppsett/meny) på fjernkontrollen til setup menu (oppsettmeny) vises

Alarm Setup/Menu

trykk på tune/playlist > til menyelementet du vil endre, vises

Tune/Playlist >

trykk på time - eller time + for å endre verdien eller valget

Time –

Time +

trykk på alarm setup/menu (alarmoppsett/meny) for å gå ut av oppsettmenyen, eller vent ti sekunder på at oppsettmenyen lukkes automatisk.

Konfigurasjonsmeny for Wave® radio IV

Systeminnstilling

Slumrekontroll SNOOZE-: Angir slumretiden.

Tilgjengelige innstillinger

10 MIN (standard), 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN

Systeminnstilling

RDS-informasjon (Radio Data System) RADIO TEXT-: Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) visning av RDS-informasjon på systemet.

Tilgjengelige innstillinger

ON (standard), OFF

Systeminnstilling

Bassnivå: Justerer bassnivået.

Tilgjengelige innstillinger

NORMAL/REDUCED

Systeminnstilling

Tidsformat TIME-: Angir klokken til å vise enten 12-timers visning (AM/PM) eller 24-timers visning.

Tilgjengelige innstillinger

12-HOUR (standard), 24-HOUR

Systeminnstilling

Høyt lysstyrkenivå BRIGHT HI-: Angir lysstyrkenivå for skjermen når systemet registrerer sterkt omgivelseslys.

Tilgjengelige innstillinger

8–15 (standard 12)

Systeminnstilling

Lavt lysstyrkenivå BRIGHT LO-:

Angir lysstyrkenivå for skjermen når systemet registrerer svakt omgivelseslys.

Tilgjengelige innstillinger

1–8 (standard 4)

Systeminnstilling

Romkode ROOM-: Angir romkoden for Wave® radio når den er koblet til Lifestyle® system via et Bose® link-nettverk.

Bindestrekene etter rombokstaven viser hvordan mikrobryterne skal angis på Lifestyle® system-fjernkontrollen.

Tilgjengelige innstillinger

B _ _ _ – (standard),
C _ _ – _, D _ _ – –,
E _ – _ _, F _ – _ –,
G _ – – _, H _ – – –,
I – _ _ _, J – _ _ –,
K – _ – _, L – _ – –,
M – – _ _, N – – _ –,
O – – – _

Systeminnstilling

Kapasitiv berøringskontroll TOUCH PAD-: Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) berøringsflaten.

Tilgjengelige innstillinger

ON (standard), OFF

Systeminnstilling

30 minutters tidtaker for ventemodus AUTO OFF- Aktiverer (YES) eller deaktiverer (NO) tidtakeren på 30 minutter for ventemodus.

Tilgjengelige innstillinger

NO (standard), YES

Systeminnstilling

Nullstilling av systemet RESET ALL-: Gjenoppretter Wave® radio til fabrikkinnstillingene.

Tilgjengelige innstillinger

NO (standard), YES

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din