Gratis levering og gratis retur
 

Slå lydkomprimering på eller av

Lydkomprimering fremhever talen i et lydspor. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for videokilder.

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil endre innstillingen for lydkomprimering:

Slå TV-en på, og velg TV/video-inngangen som er koblet til Lifestyle®-systemet

trykk på source på fjernkontrollen og bruk pil opp eller pil ned for å velge kilden du vil justere. trykk på ok for å bekrefte

trykk på pil høyre for å utheve ikonet for alternativer, og trykk deretter på ok

trykk på pil opp eller pil ned for å utheve audio compression.

trykk på pil venstre eller pil høyre for å justere innstillingen. velg enhance dialog, smart volume eller off.

trykk på exit (avslutt) for å gå ut av menyen

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.