Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Slå RDS på eller av

Gjelder for:

Denne innstillingen kontrollerer systemets evne til å vise RDS-informasjon. RDS er et system som sender nyttig informasjon, for eksempel stasjonsnavn, programinformasjon og klokkeslett. RDS brukes bare på FM, og RDS-informasjon vises bare hvis det er inkludert i FM-signalet som kringkastes.

Følg denne fremgangsmåten når du skal slå RDS på eller av:

trykk på og hold inne alarm setup/menu (alarmoppsett/meny) på fjernkontrollen til setup menu (oppsettmeny) vises

Alarm Setup/Menu

trykk på tune/playlist> to ganger til radio text vises.

Tune/Playlist >

trykk på time - eller time + for å velge off eller on.

Time –

Time +

trykk på alarm setup/menu (alarmoppsett/meny) for å gå ut av oppsettmenyen, eller vent ti sekunder på at oppsettmenyen lukkes automatisk.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.