Gratis levering og gratis retur
 

Slå funksjonen for automatisk avslåing av/på

Timeren for automatisk avslåing sparer batteriet når høyttaleren brukes på batteristrøm. Høyttaleren slås av når lyden har stoppet og du ikke har trykket på noen knapper på 20 minutter.
Merk: Bruk Bose® Connect-appen for å justere tiden det skal ta før høyttaleren automatisk slås av.

Slik slår du denne funksjonen av eller på:

Trykk på og hold inne Volum +-knappen og flerfunksjonsknappen samtidig. Du vil høre "Auto-off disabled" (Automatisk av deaktivert)

Gjenta for å reaktivere innstillingen for å slå automatisk av

Du kan også deaktivere timeren for automatisk avslåing ved hjelp av Bose Connect-appen.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.