Gratis levering og gratis retur
 

Slå funksjonen for automatisk avslåing av/på

hvis det ikke er koblet til noen bluetooth-enhet, slås høyttaleren av automatisk etter 30 minutter med inaktivitet. følg denne fremgangsmåten for å slå av denne funksjonen:

trykk på og hold nede aux og volume + samtidig. du hører en talemelding/lyd som bekrefter at innstillingen for automatisk avslåing er slått av.

AUX

Volum +

Gjenta dette for å slå funksjonen for automatisk avslåing på igjen.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.