TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Indikator for Bluetooth®-status

På Bluetooth-modeller er lampen for Bluetooth-status en blå/lilla statusindikator på kontrollmodulen. Den viser statusen til den trådløse Bluetooth-teknologien.

Blinker lilla:
Hodesettet er i paringsmodus.

Blinker blått:
Enhetene pares. En lyd indikerer vellykket tilkobling.