Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Betydningen av lampen for Bluetooth®-status

bluetooth®-modeller er lampen for bluetooth®-status en blå statusindikator på kontrollmodulen. den viser statusen til den trådløse bluetooth®-teknologien. kombinasjonen av bluetooth®-lampen og strømlampen beskrives i tabellen nedenfor:

Statuslamper

bluetooth®-lampe: blinker sakte
betyr følgende: synlig/paringsmodus
strømlampe: grønn eller ravgul

bluetooth®-lampe: blinker to ganger mens strømlampen blinker
betyr følgende: bluetooth®-teknologien er på, men ikke koblet til noen telefon
strømlampe: grønn eller ravgul

bluetooth®-lampe: ett enkelt blink i samme tempo som strømlampen
betyr følgende: bluetooth®-teknologien er på og koblet til en telefon
strømlampe: grønn eller ravgul

bluetooth®-lampe: lampen lyser ikke
betyr følgende: bluetooth®-teknologien er av
strømlampe: grønn eller ravgul

bluetooth®-lampe: lampen lyser ikke
betyr følgende: bluetooth®-teknologien er deaktivert for å spare batteristrøm
strømlampe: rød

Bluetooth®-lampe

Strømlampe

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.