Gratis levering og gratis retur
 

Batteristatuslampens betydning

Kontroll av batteriladenivå

Hvis du vil kontrollere gjenværende ladenivå på batteriet, trykker og holder du inne av/på-knappen mens du følger med på batteristatusindikatoren på forsiden av høyttaleren.

grønt: 70 % eller mer av en full lading

gult: 20 % til 70 % av full lading

rødt: 20 % eller under (må lades)

Batteristatusindikator under lading

Batteristatusindikatoren er gul mens du lader batteriet. Batteristatusindikatoren slås av når batterinivået når 100 %.

Ladestatus:

gult: batteriet lader

av: ladesyklusen er ferdig

Viktig informasjon:

  • Fargen på batteristatusindikatoren endres ikke fra gul til grønn under ladesyklusen. Kun den grønne batteristatusindikatoren lyser når du trykker og holder inne av/på-knappen for å bekrefte ladenivået.
  • Bildet av batteriet endres ikke mens batteriet lader. Det vises alltid som et delvis fulladet batteri.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.