Gratis levering og gratis retur
 

Kontrollknappenes funksjoner

Knappefeltet styrer høyttalernes kontroller for avspilling, volum og høyttalertelefon. Sammenkoble mobilenheten med høyttaleren for å bruke knappefeltet.

Merk: Visse mobilenheter støtter ikke disse funksjonene.

På/av-knapp: Trykk på denne for å slå høyttaleren på eller av. Trykk og hold inne for å kontrollere statusen for batteriladingen

Minus (–): reduserer høyttalervolumet. Trykk på og hold nede for å senke volumet kontinuerlig.

Flerfunksjonsknapp: styrer musikkilder og høyttalertelefonsamtaler på mobilenheten.

Pluss (+): øker høyttalervolumet. Trykk på og hold nede for å heve volumet kontinuerlig.

Bluetooth®: trykk for å velge Bluetooth-kilden. Høyttaleren prøver å koble seg til enheten som sist var sammenkoblet. Hvis det ikke finnes noen sammenkoblede enheter, blir høyttaleren synlig for andre enheter. Når Bluetooth er valgt, trykker du og holder nede for å angi høyttaleren i synlig modus og tillate sammenkobling med andre Bluetooth-enheter.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.