Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Kontrollknappenes funksjoner

Kontrollknappene sitter øverst på høyttaleren. Nedenfor finner du en beskrivelse av hver enkelt knapp og tilhørende funksjon.

På/av: trykk for å slå høyttaleren på eller av. Trykk og hold inne for å kontrollere statusen for batteriladingen

Lyddemping: trykk for å dempe lyden fra høyttaleren eller slå den på igjen

Minus (–): reduserer høyttalervolumet. Trykk på og hold nede for å senke volumet kontinuerlig.

Pluss (+): øker høyttalervolumet. Trykk på og hold nede for å heve volumet kontinuerlig. Kildeindikatoren blinker etter hvert som volumet heves eller senkes. Når kildeindikatoren blinker to ganger, har du nådd høyeste eller laveste volum.

Bluetooth®:trykk for å velge Bluetooth-kilden. Høyttaleren prøver å koble seg til enheten som sist var sammenkoblet. Hvis det ikke finnes noen sammenkoblede enheter, blir høyttaleren synlig for andre enheter. Når Bluetooth er valgt, trykker du igjen for å angi høyttaleren i synlig modus og tillate sammenkobling med andre Bluetooth-enheter. Trykk igjen for å gå tilbake til tilkoblingsmodus. Høyttaleren slår seg av av seg selv hvis Bluetooth-kilden er valgt og det ikke kobles til noen enhet innen fem minutter.

AUX: trykk for å velge kilden som er koblet til AUX-inngangen.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.