Gratis levering og gratis retur
 

Statusindikatorens betydning

Gjelder for:

  • Bluetooth® lydadapter

Følgende tabell forklarer systemstatusen som adapterens indikator henviser til:

Statusindikatorer

blinker blått:
synlig og klar til å pares med eller kobles til en enhet på nytt

blinker hvitt:
prøver å koble til en paret enhet

lyser hvitt:
koblet til en paret enhet

blinker sakte hvitt:
utfører systemoppdateringer

lyser blått:
nettverkshvilemodus (klar til å pares med eller kobles til en enhet på nytt)

blinker hvitt to ganger:
listen over parede enheter er fjernet

Merknader:

  • Når adapteren kobles til strøm for første gang, eller hvis adapterens liste over parede enheter er fjernet, blinker lampen blått mens adapteren er koblet til strøm.
  • Når adapteren er koblet til strøm og listen over parede enheter ikke er tom, blinker lampen hvitt i opptil 1 minutt, mens adapteren prøver å koble til kjente enheter. Deretter blinker den blått i 3 minutter før den aktiverer hvilemodus.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.