Gratis levering og gratis retur
 

Strømlampens funksjon

nye aa-batterier gir vanligvis minst 45 timer med strøm for hodetelefonene. batteritiden varierer avhengig av støynivået i omgivelsene på flyet, temperaturen, tilstanden til øreputene, bruken av bluetooth®-funksjonen (valgfritt) og alderen på batteriene. strømlampen skifter farge for å angi strømstatusen, på følgende måte:

Strømlampe

Strømlampestatus

blinker sakte grønt (ett blink annethvert sekund):
strøm på, med strøm fra flyet

blinker grønt (ett blink per sekund):
strøm på, med batteristrøm. batteriene er gode

blinker raskt gult (to blink per sekund):
strøm på, med batterier som har lite strøm igjen. åtte timer eller mindre gjenstår

blinker raskt rødt (fire blink per sekund):
strøm på, med batterier som har svært lite strøm igjen. to timer eller mindre gjenstår

ikke lys:
strøm av, eller batterier brukt opp

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.