Gratis levering og gratis retur
 

Systemkontrollknappenes funksjon

Du kan betjene SoundLink®-høyttaleren med kontrollknappene på toppen av høyttaleren. Nedenfor finner du en beskrivelse av knappene.

På/av: Trykk på denne for å slå høyttaleren på eller av. Trykk og hold inne for å kontrollere batteristatusen.

AUX: Trykk på denne for å velge den eksterne lydenheten som er koblet til AUX-inngangen.

Bluetooth®: Trykk på denne for å velge Bluetooth®-kilden. Høyttaleren prøver å koble seg til enheten som sist var sammenkoblet.

Hvis du vil bruke en annen enhet, trykker du og holder inne i tre sekunder for å gjøre høyttaleren synlig. Dette gjør det mulig å sammenkoble med en annen Bluetooth®-enhet.

Når en enhet er tilkoblet (sammenkoblet), trykker du for å koble fra den sammenkoblede enheten. SoundLink®-høyttaleren venter deretter på en annen sammenkoblet enhet for tilkobling. Hvis ingen enhet kobler seg til i løpet av 30 minutter, slås høyttaleren automatisk av.

Mute: Stanser lyden fra høyttaleren.

Volum opp: Trykk på plussknappen for å øke høyttalervolumet.

Volum ned: Trykk på minusknappen for å redusere høyttalervolumet.

Merk: Kildeindikatoren på frontpanelet blinker én gang hver gang du trykker på pluss- eller minusknappen. Indikatoren blinker to ganger når høyeste eller laveste volum er nådd.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.