Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Systemkontrollknappenes funksjon

Du kan betjene SoundLink®-høyttaleren med kontrollknappene på toppen av høyttaleren. Nedenfor finner du en beskrivelse av knappene.

på/av: trykk på denne for å slå høyttaleren på eller av. trykk og hold inne for å kontrollere batteristatusen.

aux: trykk på denne for å velge den eksterne lydenheten som er koblet til aux-inngangen.

bluetooth®: trykk på denne for å velge bluetooth®-kilden. høyttaleren prøver å koble seg til enheten som sist var paret.

hvis du vil bruke en annen enhet, trykker du og holder inne i tre sekunder for å gjøre høyttaleren synlig. dette gjør det mulig å pare med en annen bluetooth®-enhet.

når en enhet er tilkoblet (paret), trykker du for å koble fra den parede enheten. soundlink®-høyttaleren venter deretter på en annen paret enhet for tilkobling. hvis ingen enhet kobler seg til i løpet av 30 minutter, slås høyttaleren automatisk av.

mute: stanser lyden fra høyttaleren.

volum opp: trykk på plussknappen for å øke høyttalervolumet.

volum ned: trykk på minusknappen for å redusere høyttalervolumet.

Merk: Kildeindikatoren på frontpanelet blinker én gang hver gang du trykker på pluss- eller minusknappen. Indikatoren blinker to ganger når høyeste eller laveste volum er nådd.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.