TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Fjernkontrollens funksjoner

Hold markøren over knappene på simulatoren nedenfor for å lære hvordan knappene fungerer:

på/av: slår systemet på og av.

source: viser og velger tilkoblede enheter fra kildelisten på tv-en.

tv power: slår tv-en på eller av.

menu: viser menyen for en tilkoblet enhet.

guide: viser programoversikten for den angitte boksen eller tv-en, eller hurtigmenyen for en blu-ray disc™-spiller.

side opp: flytter til neste side.

side ned: flytter til forrige side.

info: viser programinformasjon.

exit: fjerner en meny eller veiledning fra tv-skjermen.

styreflate: flytter oppover, nedover, mot venstre eller mot høyre i menyer på skjermen og på kontrollkonsollskjermer.

ok: velger eller bekrefter det uthevede elementet.

volum opp/ned: øker (+) eller reduserer (–) systemvolumet.

mute: slår lyden på systemhøyttaleren helt av eller helt på igjen (trykk og hold inne for å slå lyden av/på i alle rom).

more: viser andre enhetsspesifikke kontroller og informasjon på tv-en. gir også tilgang til systemalternativer for bose®.

bildevisning: endrer hvordan video vises.

kanal opp/ned: neste/forrige kanal eller forhåndsinnstilling.

forrige kanal: går tilbake til forrige kanal eller forhåndsinnstilling.

shuffle: spiller musikk fra en cd i tilfeldig rekkefølge. trykk på nytt for å gå ut av modus for tilfeldig rekkefølge.

rask avspilling / hopp tilbake: flytter noen sekunder bakover på dvr-en eller andre digitale videoopptaksenheter.

opptak: aktiverer opptak på en opptaksenhet.

hopp raskt over / hopp tilbake: flytter noen sekunder fremover på dvr-en eller andre digitale videoopptaksenheter.

spill av: starter eller gjenopptar avspilling for de fleste lyd- eller videoenheter.

søk bakover / spol tilbake: med de fleste lyd- og videoenheter: spoler tilbake eller flytter bakover gjennom et spor, et kapittel eller en sang. med am og fm: flytter til forrige sterke radiostasjon.

stopp: stopper avspilling for en lyd- eller videoenhet, f.eks. ipod®, cd, dvd, video eller dvr-program.

søk forover / spol forover: med de fleste lyd- og videoenheter: spoler fremover eller flytter fremover gjennom et spor, et kapittel eller en sang. med am og fm: flytter til neste sterke radiostasjon.

pause: trykk på denne for å stoppe avspilling midlertidig for en lyd- eller videoenhet, f.eks. ipod®, cd, dvd, video eller dvr-program.

numerisk tastatur: gjør det mulig å angi kanaler og innstillinger manuelt.

tv input: endrer innganger på tv-en.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din