Gratis levering og gratis retur
 

Fjernkontrollens funksjoner

Gjelder for:

 • SoundLink® wireless music system

Hold markøren over knappene på simulatoren nedenfor for å lære hvordan knappene fungerer:

 • Off: Trykk på denne for å slå av systemet.
 • Play/Pause: Trykk på denne for å spille av eller midlertidig stanse gjeldende spor på datamaskinen.
 • Volum +: Trykk på denne for å øke volumet. Trykk og hold inne for raskere volumjustering.
 • Wireless source: Trykk på denne for å velge datamaskinen som trådløs kilde.
 • Volum –: Trykk på denne for å redusere volumet. Trykk og hold inne for raskere volumjustering.
 • AUX: Trykk på denne for å velge AUDIO IN-kilden.
 • Seek back: Trykk på denne for å hoppe til begynnelsen av gjeldende spor. Trykk to ganger for å hoppe til begynnelsen av forrige spor.
 • Seek forward: Trykk på denne for å hoppe til begynnelsen av neste spor.

Merk:

 • Det kan være at knappene Play/Pause og Seek ikke fungerer for Internett-radiostasjoner eller enkelte musikkapper
 • Denne fjernkontrollen styrer ikke enheter som er koblet til systemets AUDIO IN-kontakt

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.