TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Fjernkontrollens funksjoner

Hold markøren over knappene på simulatoren nedenfor for å lære hvordan knappene fungerer:

  • Off: Trykk på denne for å slå av systemet.
  • Play/Pause: Trykk på denne for å spille av eller midlertidig stanse gjeldende spor på datamaskinen.
  • Volum +: Trykk på denne for å øke volumet. Trykk og hold inne for raskere volumjustering.
  • Wireless source: Trykk på denne for å velge datamaskinen som trådløs kilde.
  • Volum –: Trykk på denne for å redusere volumet. Trykk og hold inne for raskere volumjustering.
  • AUX: Trykk på denne for å velge AUDIO IN-kilden.
  • Seek back: Trykk på denne for å hoppe til begynnelsen av gjeldende spor. Trykk to ganger for å hoppe til begynnelsen av forrige spor.
  • Seek forward: Trykk på denne for å hoppe til begynnelsen av neste spor.

Merk:

  • Det kan være at knappene Play/Pause og Seek ikke fungerer for Internett-radiostasjoner eller enkelte musikkapper
  • Denne fjernkontrollen styrer ikke enheter som er koblet til systemets AUDIO IN-kontakt

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din