Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Fjernkontrollens funksjoner

Hold markøren over knappene på simulatoren nedenfor for å lære hvordan knappene fungerer:

  • Off: Trykk på denne for å slå av systemet.
  • Play/Pause: Trykk på denne for å spille av eller midlertidig stanse gjeldende spor på datamaskinen.
  • Volum +: Trykk på denne for å øke volumet. Trykk og hold inne for raskere volumjustering.
  • Wireless source: Trykk på denne for å velge datamaskinen som trådløs kilde.
  • Volum –: Trykk på denne for å redusere volumet. Trykk og hold inne for raskere volumjustering.
  • AUX: Trykk på denne for å velge AUDIO IN-kilden.
  • Seek back: Trykk på denne for å hoppe til begynnelsen av gjeldende spor. Trykk to ganger for å hoppe til begynnelsen av forrige spor.
  • Seek forward: Trykk på denne for å hoppe til begynnelsen av neste spor.

Merk:

  • Det kan være at knappene Play/Pause og Seek ikke fungerer for Internett-radiostasjoner eller enkelte musikkapper
  • Denne fjernkontrollen styrer ikke enheter som er koblet til systemets AUDIO IN-kontakt

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.