Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Oppdatere SoundTouch-systemet manuelt

Før du begynner

Du trenger en tom USB-minnepinne for å oppdatere CineMate-systemet. Denne oppdateringsmetoden forutsetter at du ikke har den trådløse SoundTouch-adapteren koblet til systemet.

Hvis du har en trådløs SoundTouch-adapter koblet til systemet, kan du se instruksjonene nedenfor som viser hvordan du oppdaterer CineMate-systemer, ved hjelp av den trådløse SoundTouch-adapteren

Slik oppdaterer du CineMate-systemet

Slå på systemet. LED-lampen på baksiden av Acoustimass-modulen skal lyse kontinuerlig, ikke blinke

Sett inn USB-minnepinnen i porten som er merket med SERVICE, på baksiden av Acoustimass-modulen

Etter et par sekunder skal LED-lampen blinke grønt og deretter slukkes. Hvis LED-lampen ikke endrer status når du setter inn USB-stasjonen, tar du ut stasjonen og setter den inn på nytt

Når LED-lampen slukkes, tar du ut USB-stasjonen

Last ned og åpne følgende systemoppdatering på datamaskinen:

Last ned for Mac: Sett inn USB-stasjonen i datamaskinen og følg instruksjonene i oppdateringen

Oppdatere CineMate-systemer ved hjelp av den trådløse SoundTouch-adapteren

Oppdatere manuelt med en USB-kabel

Du trenger en USB A til mikro-USB-kabel for å utføre disse trinnene.

Du kan oppdatere SoundTouch-systemet via den trådløse SoundTouch-adapteren

Når meldingen vises, klikker du på SAVE (LAGRE) for å lagre filen Update.stu på skrivebordet (ikke gi filen et nytt navn). Hvis du ikke ser meldingen, kan filen være lastet ned automatisk. Se etter filen Update.stu nederst eller øverst i nettleservinduet, eller i mappen Nedlastinger

Koble en USB-kabel fra datamaskinen til mikro-USB-kontakten (Setup A) på baksiden av den trådløse SoundTouch-adapteren

Gå til http://203.0.113.1:17008/update.html i nettleseren

Merk: Denne koblingen vil bare fungere når systemet er slått på og koblet til en USB-kontakt på datamaskinen

Klikk på CHOOSE FILE (VELG FIL) på oppdateringsskjermbildet (Hvis knappen ikke fungerer, klikker du på det blanke feltet til høyre for CHOOSE FILE)

I filvinduet finner og velger du filen Update.stu som du lastet ned under trinn 2. Når denne er valgt, vises filnavnet i feltet til høyre for CHOOSE FILE-knappen (VELG FIL)

Klikk på UPLOAD (LAST OPP), og vent mens oppdateringen installeres:

En fremdriftslinje i nettleservinduet viser oppdateringsstatusen

Når oppdateringen er installert, vil systemet starte på nytt

Oppdatere med en USB-minnepinne (alternativ metode)

Hvis en USB A til mikro-USB-kabel ikke er tilgjengelig, kan du også oppdatere med en USB-minnepinne. Følg disse trinnene:

Når meldingen vises, klikker du på SAVE (LAGRE) for å lagre filen Update.stu på skrivebordet (ikke gi filen et nytt navn). Hvis du ikke ser meldingen, kan filen være lastet ned automatisk. Se etter filen Update.stu nederst eller øverst i nettleservinduet, eller i mappen Nedlastinger

Kopier oppdateringsfilen til en USB-stasjon

  • Sett inn en USB-stasjon i en USB-port på datamaskinen
  • Kopier eller dra og slipp filen Update.stu til USB-stasjonen
  • Løs ut USB-stasjonen fra USB-porten

Sett inn USB-stasjonen i SETUP B-kontakten på den trådløse SoundTouch-adapteren

Koble fra systemets strømledning

Trykk på og hold inne kontrollknappen til venstre for Wi-Fi-indikatoren på baksiden av den trådløse SoundTouch-adapteren

Mens du holder inne kontrollknappen, kobler du strømledningen til systemet igjen.

Vent i tre sekunder, og slipp deretter kontrollknappen.

Den hvite Wi-Fi-indikatoren på adapteren blinker. Dette kan ta opptil ti minutter. Adapteren vil deretter starte på nytt, og Wi-Fi-indikatoren lyser gult når dette er fullført

Åpne SoundTouch-appen på mobilenheten eller datamaskinen. Når du har logget på appen, legger du til systemet til kontoen din (om nødvendig)

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.