90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Oppdatere SoundTouch-systemet manuelt

Før du begynner

Du trenger en tom USB-minnepinne for å oppdatere CineMate-systemet. Denne oppdateringsmetoden forutsetter at du ikke har den trådløse SoundTouch-adapteren koblet til systemet.

Hvis du har en trådløs SoundTouch-adapter koblet til systemet, kan du se instruksjonene nedenfor som viser hvordan du oppdaterer CineMate-systemer, ved hjelp av den trådløse SoundTouch-adapteren

Slik oppdaterer du CineMate-systemet

Slå på systemet. LED-lampen på baksiden av Acoustimass-modulen skal lyse kontinuerlig, ikke blinke

Sett inn USB-minnepinnen i porten som er merket med SERVICE, på baksiden av Acoustimass-modulen

Etter et par sekunder skal LED-lampen blinke grønt og deretter slukkes. Hvis LED-lampen ikke endrer status når du setter inn USB-stasjonen, tar du ut stasjonen og setter den inn på nytt

Når LED-lampen slukkes, tar du ut USB-stasjonen

Last ned og åpne følgende systemoppdatering på datamaskinen:

Last ned for Mac: Sett inn USB-stasjonen i datamaskinen og følg instruksjonene i oppdateringen

Oppdatere CineMate-systemer ved hjelp av den trådløse SoundTouch-adapteren

Oppdatere manuelt med en USB-kabel

Du trenger en USB A til mikro-USB-kabel for å utføre disse trinnene.

Du kan oppdatere SoundTouch-systemet via den trådløse SoundTouch-adapteren

Når meldingen vises, klikker du på SAVE (LAGRE) for å lagre filen Update.stu på skrivebordet (ikke gi filen et nytt navn). Hvis du ikke ser meldingen, kan filen være lastet ned automatisk. Se etter filen Update.stu nederst eller øverst i nettleservinduet, eller i mappen Nedlastinger

Koble en USB-kabel fra datamaskinen til mikro-USB-kontakten (Setup A) på baksiden av den trådløse SoundTouch-adapteren

Gå til http://203.0.113.1:17008/update.html i nettleseren

Merk: Denne koblingen vil bare fungere når systemet er slått på og koblet til en USB-kontakt på datamaskinen

Klikk på CHOOSE FILE (VELG FIL) på oppdateringsskjermbildet (Hvis knappen ikke fungerer, klikker du på det blanke feltet til høyre for CHOOSE FILE)

I filvinduet finner og velger du filen Update.stu som du lastet ned under trinn 2. Når denne er valgt, vises filnavnet i feltet til høyre for CHOOSE FILE-knappen (VELG FIL)

Klikk på UPLOAD (LAST OPP), og vent mens oppdateringen installeres:

En fremdriftslinje i nettleservinduet viser oppdateringsstatusen

Når oppdateringen er installert, vil systemet starte på nytt

Oppdatere med en USB-minnepinne (alternativ metode)

Hvis en USB A til mikro-USB-kabel ikke er tilgjengelig, kan du også oppdatere med en USB-minnepinne. Følg disse trinnene:

Når meldingen vises, klikker du på SAVE (LAGRE) for å lagre filen Update.stu på skrivebordet (ikke gi filen et nytt navn). Hvis du ikke ser meldingen, kan filen være lastet ned automatisk. Se etter filen Update.stu nederst eller øverst i nettleservinduet, eller i mappen Nedlastinger

Kopier oppdateringsfilen til en USB-stasjon

  • Sett inn en USB-stasjon i en USB-port på datamaskinen
  • Kopier eller dra og slipp filen Update.stu til USB-stasjonen
  • Løs ut USB-stasjonen fra USB-porten

Sett inn USB-stasjonen i SETUP B-kontakten på den trådløse SoundTouch-adapteren

Koble fra systemets strømledning

Trykk på og hold inne kontrollknappen til venstre for Wi-Fi-indikatoren på baksiden av den trådløse SoundTouch-adapteren

Mens du holder inne kontrollknappen, kobler du strømledningen til systemet igjen.

Vent i tre sekunder, og slipp deretter kontrollknappen.

Den hvite Wi-Fi-indikatoren på adapteren blinker. Dette kan ta opptil ti minutter. Adapteren vil deretter starte på nytt, og Wi-Fi-indikatoren lyser gult når dette er fullført

Åpne SoundTouch-appen på mobilenheten eller datamaskinen. Når du har logget på appen, legger du til systemet til kontoen din (om nødvendig)

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din