Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Oppdatere programvaren på systemet (inkluderer video)

Av og til får du tilgang til programvareoppdateringer som forbedrer ytelsen til systemet. Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere programvaren:

sørg for at soundlink® air-systemet er koblet til wi-fi-nettverket, og at du har internett-forbindelse. wi-fi-indikatoren på panelet på forsiden skal lyse blått.

Wi-Fi-indikator

trykk og hold på mute på fjernkontrollen i 10 sekunder mens du følger med på wi-fi-indikatoren.

Lyddemping

hvis wi-fi-indikatoren blinker grønt to ganger, kan du slippe mute-knappen: programvaren på enheten er oppdatert, og systemet går tilbake til forrige betjeningsmodus.

Lyddemping

hvis wi-fi-indikatoren begynner å blinke grønt raskt, slipper du mute-knappen: systemet krever en programvareoppdatering, og nedlastingen av programvaren begynner. wi-fi-indikatoren fortsetter å blinke helt til nedlastingen er fullført. wi-fi-indikatoren lyser grønt i tre sekunder etterfulgt av et dobbeltblink mens programvareoppdateringen installeres. dette mønsteret gjentar seg helt til installasjonen er fullført. systemet avgir en lyd og starter på nytt automatisk når installasjonen er ferdig. når systemet har startet på nytt, kobles systemet automatisk til wi-fi-nettverket igjen.

merk: det kan ta et par minutter å installere programvareoppdateringer.

Lyddemping

FORSIKTIG: Du må ikke koble SoundLink® Air-systemet fra strøm mens du oppdaterer programvaren på systemet.

Merk: Hvis Wi-Fi-indikatoren begynner å blinke rødt, har det oppstått en systemfeil. Ta kontakt med Boses kundeservice for å få hjelp.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.