Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Bruke USB-lydavspilling

Merk: Denne ToneMatch-mikseren kan kun lese .WAV- og MP3-filer.

Slik spiller du av lyd gjennom ToneMatch-mikseren via USB:

Koble til strømledningen og slå på mikseren

Drei ToneMatch-velgeren til PREFS

Sett inn USB-minnepinnen i USB A-tilkoblingen på baksiden. Du skal se USB Media Attached "USB-medieenhet tilkoblet" på skjermen i tre sekunder. Du vil også se: “USB Media detached” (USB-medieenhet frakoblet) når du fjerner en USB-minnepinne

Skru Menu-bryteren (Meny) (venstre kontrollbryter under skjermen) med klokken for å utheve "USB A Playback" (USB A-avspilling) på skjermen, og trykk på bryteren for å velge innstillingen. Menyen tidsavbrytes etter ti sekunders inaktivitet. Filene skal nå være synlige på skjermen

Skru Select-bryteren (Velg) (midtre kontrollbryter under skjermen) for å utheve en låt, og trykk på bryteren for å starte avspillingen
 

For å justere låtnivået skrur du Level-bryteren (Nivå) (høyre bryter under skjermen) enten med eller mot klokken

Velg Select-bryteren (Velg) for å sette låten på pause

Trykk på Level-bryteren (Nivå) for å dempe låten

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.