Gratis levering og gratis retur
 

Bruk av grupper

Hvis du har flere smarthøyttalere fra Bose, kan du spille av den samme lyden fra to eller flere høyttalere samtidig ved å opprette en høyttalergruppe.

Opprette en gruppe

Trykk på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre i Bose Music-appen

Velg ett av produktene som skal grupperes

Trykk på bildet av produktet nederst til høyre

Trykk på Group Speakers (Grupper høyttalere) > Select Speakers (Velg høyttalere)

Velg + ved siden av produktene du vil gruppere. Når de er gruppert, skiftes + ut med en hake

Trykk på Create Group (Opprett gruppe)

Legge til et produkt i en gruppe

Trykk på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre i Bose Music-appen

Velg gruppen som skal justeres

Trykk på bildet av gruppen nederste til høyre

Trykk på Edit Group (Rediger gruppe)

Trykk på ikonet + ved siden av det aktuelle produktet for å legge det det til i gruppen

Trykk på Save (Lagre)

Gruppering av alle produktene

Trykk på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre i Bose Music-appen

Velg ett av produktene dine

Trykk på bildet av produktet nederst til høyre

Trykk på Group Speakers (Grupper høyttalere) > Play On All Speakers (Spill av på alle høyttalerne)

Justering av volum på gruppen

Trykk på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre i Bose Music-appen

Velg gruppen som skal justeres

Bruk glidebryteren for volum nederst for å øke eller redusere volumet for alle produktene i gruppen

 

Trykk på ^ ved siden av glidebryteren for volum for å justere volumet for produktene i gruppen enkeltvis

Fjerne et produkt fra en gruppe

Trykk på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre i Bose Music-appen

Velg gruppen som skal justeres

Trykk på bildet av gruppen nederste til høyre

Trykk på Edit Group (Rediger gruppe)

Trykk på haken ved siden av det aktuelle produktet for å fjerne det fra gruppen. Når det er fjernet fra gruppen, skiftes haken ut med +

Trykk på Save (Lagre)

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din