Gratis levering og gratis retur
 

Bruk av grupper

Hvis du har flere smarthøyttalere fra Bose, kan du spille av den samme lyden fra to eller flere høyttalere samtidig ved å opprette en høyttalergruppe.

Opprette en gruppe

Trykk på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre i Bose Music-appen

Velg ett av produktene som skal grupperes

Trykk på bildet av produktet nederst til høyre

Trykk på Group Speakers (Grupper høyttalere) > Select Speakers (Velg høyttalere)

Velg + ved siden av produktene du vil gruppere. Når de er gruppert, skiftes + ut med en hake

Trykk på Create Group (Opprett gruppe)

Legge til et produkt i en gruppe

Trykk på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre i Bose Music-appen

Velg gruppen som skal justeres

Trykk på bildet av gruppen nederste til høyre

Trykk på Edit Group (Rediger gruppe)

Trykk på ikonet + ved siden av det aktuelle produktet for å legge det det til i gruppen

Trykk på Save (Lagre)

Gruppering av alle produktene

Trykk på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre i Bose Music-appen

Velg ett av produktene dine

Trykk på bildet av produktet nederst til høyre

Trykk på Group Speakers (Grupper høyttalere) > Play On All Speakers (Spill av på alle høyttalerne)

Justering av volum på gruppen

Trykk på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre i Bose Music-appen

Velg gruppen som skal justeres

Bruk glidebryteren for volum nederst for å øke eller redusere volumet for alle produktene i gruppen

 

Trykk på ^ ved siden av glidebryteren for volum for å justere volumet for produktene i gruppen enkeltvis

Fjerne et produkt fra en gruppe

Trykk på ikonet My Bose (Min Bose) øverst til venstre i Bose Music-appen

Velg gruppen som skal justeres

Trykk på bildet av gruppen nederste til høyre

Trykk på Edit Group (Rediger gruppe)

Trykk på haken ved siden av det aktuelle produktet for å fjerne det fra gruppen. Når det er fjernet fra gruppen, skiftes haken ut med +

Trykk på Save (Lagre)

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.