Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Søking etter radiostasjoner

Følg denne fremgangsmåten for å søke gjennom tilgjengelige radiostasjoner:

trykk flere ganger på source på fjernkontrollen for å velge fm eller am fra listen source

Slik finner du en radiostasjon:

Trykk på Tune backeller Tune forward for å søke

trykk på seek back eller seek forward for å gå til neste eller forrige sterke stasjon

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.