Gratis levering og gratis retur
 

Høyttalerkontroller

Gjelder for:

  • SoundWear Companion-høyttaler

Høyttalerkontrollene er plassert langs ytterkanten av høyttaleren.

Bluetooth-knapp

Trykk én gang for å høre hvilken Bluetooth-enhet som er aktiv for øyeblikket

Hvis mer enn én enhet er tilkoblet, må du fortsette å trykke for å bla gjennom alle enheter og stoppe trykkingen når du hører enhetsnavnet du ønsker å koble til

Trykk på og hold inne til du hører "Ready to connect another device" (Klar til å koble til en ny enhet) for å legge til enda en enhet

Trykk på og hold inne i ti sekunder til du hører "Bluetooth device list cleared" (Listen over Bluetooth-enheter er tømt) for å tømme sammenkoblingslisten.

Strømbryter

Trykk og slipp for å slå høyttaleren av eller på

Trykk på og hold inne for å høre talemeldingen kunngjøre gjeldende batterinivå. Statusindikatorene for batteriet kommer også til å lyse og vise batterinivået

Volum opp

Trykk for å øke volumet på enheten

Når du er i en samtale, trykker du på knappene for volum + og - samtidig for å dempe/oppheve demping av en samtale

Flerfunksjonsknapp

Spille musikk

Trykk én gang for å spille av / sette på pause

Trykk raskt to ganger for å spole fremover

Trykk raskt tre ganger for å spole bakover

Trykk raskt to ganger og hold knappen inne på det andre trykket for å spole fremover

Trykk raskt tre ganger og hold knappen inne på det tredje trykket for å spole bakover

Telefonsamtaler

Trykk én gang for å besvare/avslutte anrop

Trykk på og hold inne for å avvise innkommende anrop

Når du er i en samtale, trykker du én gang for å besvare et innkommende anrop og sette den gjeldende samtalen på vent

Når du er i en samtale, trykker du på og holder inne i ett sekund for å avvise innkommende anrop og forbli i gjeldende samtale

Når du har to aktive samtaler, trykker du raskt to ganger for å bytte mellom samtaler

Når du har to aktive samtaler, trykker du på og holder inne i ett sekund for å opprette en telefonkonferanse

Trykk på og hold inne for å aktivere Bluetooth-enhetens talekontroll (hvis det er støttet av enheten)

Volum ned

Trykk for å dempe volumet på enheten

Når du er i en samtale, trykker du på knappene for volum + og - samtidig for å dempe / oppheve demping av en samtale

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.