Gratis levering og gratis retur
 

Bruk av hodetelefonkontroller

Volum opp:
Øker volumet

Flerfunksjonsknapp:
Trykk én gang for å spille av / sette på pause eller svare/avslutte et anrop
Trykk to ganger for å spole fremover, trykk tre ganger for å spole bakover
Trykk og hold inne for å ignorere et innkommende anrop

Volum ned:
Reduserer volumet

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.