Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Bruk av hodetelefonkontroller

Hodetelefonkontrollene er plassert på fjernkontrollen på ledningen nedenfor den høyre øreproppen.

 

 

 

 

Volum opp

 

 

 

Multifunksjonsknapp

 

 

 

Volum ned

Medieavspilling og volumfunksjoner

Spill av/pause:
Trykk på multifunksjonsknappen.

Hopp frem:
Trykk raskt to ganger på multifunksjonsknappen.

Hopp tilbake:
Trykk raskt tre ganger på multifunksjonsknappen.

Spol fremover:
Trykk raskt to ganger på multifunksjonsknappen og hold inne den andre gangen.

Spol bakover:
Trykk raskt tre ganger på multifunksjonsknappen og hold inne den tredje gangen.

Volum opp:
Trykk på +

Volum ned:
Trykk på

 

Samtalefunksjoner

Svar på et anrop:
Trykk på multifunksjonsknappen.

Avslutt et anrop:
Trykk på multifunksjonsknappen.

Avvis et innkommende anrop:
Trykk på og hold inne multifunksjonsknappen i ett sekund.

Besvare en annen innkommende samtale og sette gjeldende samtale på vent:
Når du er i en samtale, trykker du én gang på multifunksjonsknappen.

Avvise en annen innkommende samtale og forbli i gjeldende samtale:
Når du er i en samtale, trykker du på og holder inne multifunksjonsknappen i ett sekund.

Bytte mellom to samtaler:
Med to aktive samtaler trykker du to ganger på multifunksjonsknappen.

Opprette en konferansesamtale:
Med to aktive samtaler trykker du på multifunksjonsknappen og holder den inne i ett sekund.

Aktivere talestyring:
Når du ikke er i en samtale, trykker du på og holder inne multifunksjonsknappen i ett sekund. Se brukerveiledningen for enheten for informasjon om kompatibilitet og hvordan du bruker denne funksjonen.

Dempe / oppheve demping av en samtale: 
Når du er i en samtale, trykker du på + og - samtidig.

 

Støyreduserende funksjoner

Øke støyreduksjonen (blokker lyder utenfra):
Trykk på og hold inne ▲ til du når den ønskede innstillingen.

Redusere støyreduksjonen (hør flere lyder utenfra):
Trykk på og hold inne ▼ til du når den ønskede innstillingen.
 

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.