Gratis levering og gratis retur
 

Bruk av hodesett til anrop

du kan svare på et innkommende anrop eller ringe opp noen ved å trykke på call-knappen. det kan komme en kort lyd når hodesettet reagerer på en ny handling.

Ring

Grunnleggende anropshandlinger:

svar på et innkommende anrop ved å trykke på call-knappen.

Ring

Slik utfører du et anrop:

trykk på call-knappen og bruk talekommandoer til å velge og slå telefonnummeret (hvis mobiltelefonen din kan styres med talekommandoer)

Ring

Bruk telefonen til å velge og slå nummeret du vil ringe

Deretter fullfører du anropet ved hjelp av telefonen.

avslutt et anrop ved å trykke på call-knappen.

Ring

juster volumet ved å trykke på volume + eller volume – under et anrop. eller endre volumet med telefonen

Volum +

Volum –

demp lyden på et anrop ved å trykke på volume + og volume – samtidig. trykk på de to knappene samtidig en gang til for å oppheve lyddempingen.

Volume + / Volume –

overfør lyden til mobiltelefonen ved å trykke og holde på call-knappen (bare i løpet av ett enkeltanrop).

Ring

ring opp igjen et anrop ved å trykke to ganger på call-knappen.

Ring

avvis et innkommende anrop ved å trykke og holde call-knappen en kort stund.

Ring

sett et aktivt anrop på vent, og svar på et nytt anrop ved å trykke på call-knappen. denne funksjonen kalles også «samtale venter».

Ring

veksle mellom to anrop ved å trykke to ganger på call-knappen. dette kalles konferanseanrop. du kan bruke denne funksjonen til konferanseanrop hvis telefonen din støtter denne funksjonen.

Ring

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.