Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Bruk av USB-nøkkel

Gjelder for:

  • SoundLink® wireless music system

USB-nøkkelen kobler datamaskinen til SoundLink®-systemet automatisk når du kobler den til en USB-port.

Koble fra / koble til på nytt

Trykk på knappen for å koble fra SoundLink®-systemet eller koble til på nytt.

Strømlampen er plassert på knappen koble fra / koble til på nytt. Følg denne veiledningen for å forstå hvordan USB-nøkkelen fungerer når den brukes sammen med SoundLink®.

Strømlampe

Av:
USB-nøkkelen har ikke strøm

Blinker sakte:
koblet til strøm og kan kobles til SoundLink®-systemet

Blinker raskt:
oppretter tilkobling

På:
koblet til SoundLink®-systemet

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.