Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Bruk av USB-nøkkel

USB-nøkkelen kobler datamaskinen til SoundLink®-systemet automatisk når du kobler den til en USB-port.

Koble fra / koble til på nytt

Trykk på knappen for å koble fra SoundLink®-systemet eller koble til på nytt.

Strømlampen er plassert på knappen koble fra / koble til på nytt. Følg denne veiledningen for å forstå hvordan USB-nøkkelen fungerer når den brukes sammen med SoundLink®.

Strømlampe

av:
usb-nøkkelen har ikke strøm

blinker sakte:
koblet til strøm og kan kobles til soundlink®-systemet

blinker raskt:
oppretter tilkobling

på:
koblet til soundlink®-systemet

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.