Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Visning av digitale bilder

Lifestyle®-systemet kan vise fotofiler (kun JPG/JPEG) fra en USB-lagringsenhet som er koblet til USB-kontakten på konsollen.

Når du velger USB-kilden, vil du se mapper øverst på listen til venstre, etterfulgt av bildefiler. Når du velger en mappe, vises innholdet.

Bruk følgende kontroller for å vise digitale bilder:

Navigasjonsfunksjoner

pil opp: opp ett menyelement (trykk og hold for å gjenta)

pil ned: ned ett menyelement (trykk og hold for å gjenta)

pil venstre: opp ett mappenivå, eller avslutt og gå tilbake til å bla gjennom mapper (hvis du viser lysbilder)

pil høyre: ned ett mappenivå

ok: ned ett mappenivå (hvis en mappe er merket) eller spill av lysbilder (hvis en bildefil er merket)

menu: opp ett mappenivå, eller avslutt og gå tilbake til å bla gjennom mapper (hvis du viser lysbilder)

side opp: ni elementer opp

side ned: ni elementer ned

exit: avslutter lysbildevisningen og går tilbake til å bla i mapper

Avspillingsfunksjoner

spill av: spiller av lysbildene i den merkede mappen

 

stopp: avslutter lysbildevisningen og går tilbake til å bla i mapper

hopp frem: neste bilde

hopp tilbake: forrige bilde

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.