Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Bruke kontrollene på høyttaleren

Bruk kontrollknappene på toppen av høyttaleren for å styre avspilling, volum og andre funksjoner til en tilkoblet enhet.

Kontrollknapper for musikkavspilling og høyttalerstatus

På/av:

Trykk på denne for å slå høyttaleren på eller av

Bluetooth®:

Trykk og hold for å forberede høyttaleren for sammenkobling med en ny enhet

Trykk på Bluetooth-knappen for å høre hvilke enheter som er tilkoblet

Trykk innen to sekunder for å koble til neste enhet i sammenkoblingslisten for høyttaleren

Trykk og hold i ti sekunder til du hører Bluetooth device list cleared. Ready to pair (Listen over Bluetooth-enheter er tømt. Klar til å sammenkoble)

Inndatamodus:

Trykk på inndatamodusknappen til du hører AUX audio (AUX-lyd).

Flerfunksjon:

Når du er i Bluetooth-modus, trykker du på denne én gang for å spille av eller sette på pause, to ganger for å gå fremover og tre ganger for å gå bakover. Merk: Visse enheter støtter ikke disse funksjonene.

I AUX-modus trykker du på denne for å dempe eller deaktivere demping av lyden

I modus for valg av språk trykker og holder du inne for å velge et språk

For medieavspilling:

  • Trykk én gang for å spille av eller sette på pause
  • Trykk to ganger for å gå til neste spor
  • Trykk tre ganger for å gå til forrige spor

Volum opp (+) og ned (-):

Trykk på Volum opp eller ned for å redusere eller øke høyttalervolumet

Når du er i modus for valg av språk, kan du bruke disse knappene til å bla gjennom språkalternativene for talemeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge eller endre språk for talemeldinger

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.