TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Bruke kontrollene på høyttaleren

Bruk kontrollknappene på toppen av høyttaleren for å styre avspilling, volum og andre funksjoner til en tilkoblet enhet.

Kontrollknapper for musikkavspilling og høyttalerstatus

På/av:

Trykk på denne for å slå høyttaleren på eller av

Bluetooth®:

Trykk og hold for å forberede høyttaleren for sammenkobling med en ny enhet

Trykk på Bluetooth-knappen for å høre hvilke enheter som er tilkoblet

Trykk innen to sekunder for å koble til neste enhet i sammenkoblingslisten for høyttaleren

Trykk og hold i ti sekunder til du hører Bluetooth device list cleared. Ready to pair (Listen over Bluetooth-enheter er tømt. Klar til å sammenkoble)

Inndatamodus:

Trykk på inndatamodusknappen til du hører AUX audio (AUX-lyd).

Flerfunksjon:

Når du er i Bluetooth-modus, trykker du på denne én gang for å spille av eller sette på pause, to ganger for å gå fremover og tre ganger for å gå bakover. Merk: Visse enheter støtter ikke disse funksjonene.

I AUX-modus trykker du på denne for å dempe eller deaktivere demping av lyden

I modus for valg av språk trykker og holder du inne for å velge et språk

For medieavspilling:

  • Trykk én gang for å spille av eller sette på pause
  • Trykk to ganger for å gå til neste spor
  • Trykk tre ganger for å gå til forrige spor

Volum opp (+) og ned (-):

Trykk på Volum opp eller ned for å redusere eller øke høyttalervolumet

Når du er i modus for valg av språk, kan du bruke disse knappene til å bla gjennom språkalternativene for talemeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge eller endre språk for talemeldinger

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din