TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Bruke kontrollene på høyttaleren

Bruk kontrollknappene på toppen av høyttaleren for å styre avspilling, volum og andre funksjoner til en tilkoblet enhet.

Kontrollknapper for musikkavspilling og høyttalerstatus

På/av:

Trykk på denne for å slå høyttaleren på eller av

Når høyttaleren er på, trykker og holder du inne denne for å kontrollere batteriladestatus.

Bluetooth®:

Trykk for å velge Bluetooth-kilde (hvis du har aktivert AUX-modus). 

Trykk og hold for å forberede høyttaleren for sammenkobling med en ny enhet

Når talemeldinger er aktivert, trykker du på denne for å høre hvilken Bluetooth-enhet som er tilkoblet. Trykk én gang til (innen tre sekunder) for å koble til neste enhet i høyttalerens minne over sammenkoblede enheter

Trykk og hold inne i ti sekunder for å tømme høyttalerens minne over sammenkoblede enheter

AUX:

Trykk på denne for å velge AUX-kilde (hvis du har aktivert Bluetooth-modus)

Flerfunksjonsknapp

Når du er i Bluetooth-modus, trykker du på denne én gang for å spille av eller sette på pause, to ganger for å gå fremover og tre ganger for å gå bakover. Merk: Visse enheter støtter ikke disse funksjonene.

I AUX-modus trykker du på denne for å dempe eller deaktivere demping av lyden

I modus for valg av språk trykker og holder du inne for å velge et språk

Volum opp (+) og ned (-):

Trykk på Volum opp eller ned for å redusere eller øke høyttalervolumet

Når du er i modus for valg av språk, kan du bruke disse knappene til å bla gjennom språkalternativene for talemeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge og endre språk for talemeldinger

Telefonsamtalekontroll:

Flerfunksjonsknappen styrer høyttalertelefonsamtaler på mobilenheten fra høyttaleren. Nedenfor finner du en liste over funksjoner for høyttalertelefonen.

Foreta et anrop:
Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen for å aktivere funksjonen for taleoppringing (Siri)
Slå av høyttalertelefonen og bytt til en mobil enhet (innvendig lyd):
Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen
Motta et anrop:
Trykk på flerfunksjonsknappen
Avvis et anrop:
Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen
Avslutt et anrop:
Trykk på flerfunksjonsknappen
Bytt mellom samtaler:
Trykk på flerfunksjonsknappen to ganger
Demp en samtale:
Trykk på og hold inne knappene + og - samtidig. Trykk og hold på nytt for å oppheve dempingen

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din