Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Justering av surroundhøyttalernes nivå

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil justere nivået på surroundhøyttalerne:

Slå TV-en på, og velg TV/video-inngangen som er koblet til Lifestyle®-systemet

på fjernkontrollen trykker du på more

MER [MORE]

trykk på pil høyre for å utheve ikonet for alternativer, og trykk deretter på ok

pil høyre

OK

trykk på pil opp eller pil ned for å utheve ikonet for bakhøyttaler

pil opp

pil ned

trykk på pil venstre eller pil høyre for å justere volumnivået for bakhøyttalerne fra –10 til +6

pil venstre

trykk på exit (avslutt) for å gå ut av menyen

Avslutt

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.