TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Feilsøking av Bluetooth®

det er to begreper du ofte hører når man snakker om bluetooth®: paring og tilkobling. paring er når én enhet har etablert en trådløs tilkobling til en annen enhet. når enhetene er paret, ligger de i hverandres minne til de slettes manuelt. opptil to enheter kan pares med hodesettet samtidig. når en enhet er paret, kan hodesettet koble seg til enheten for å motta lyd eller tale fra den.

Hodesettet parer seg ikke med enheten.

Pass på at hodesettet ikke lades. Hodesettet parer seg ikke med en enhet hvis det er koblet til laderen

kontroller at bluetooth® er slått på for smarttelefonen eller mobilenheten

kontroller at bluetooth®-hodesettet kan oppdages. hvis det blå lyset ikke blinker sakte, trykker du på og holder inne flerfunksjonsknappen for å sette hodesettet i en modus som kan oppdages. se pare med bluetooth-enheten hvis du trenger mer hjelp med dette trinnet

Flerfunksjon

på enhetens bluetooth®-meny kan du velge søk etter enheter eller lignende hvis bose ae soundlink ikke vises på listen

Hodesettet er allerede paret, men kobler seg ikke til enheten.

Pass på at hodesettet ikke er over ti meter fra den parede enheten

kontroller at bluetooth® er slått på for smarttelefonen eller mobilenheten

Gå inn i enhetens liste over parede enheter, og velg hodesettet manuelt

Du må kanskje tømme listen over parede enheter i hodesettet og pare hodesettet med enheten på nytt

Merk: Denne prosessen fjerner alle enhetene som er paret med hodesettet, slik at alle må pares på nytt før de kan kobles til.

Følg denne fremgangsmåten for å tømme listen over parede enheter i hodesettet:

på hodesettet trykker du på og holder inne flerfunksjonsknappen og knappen volume – (volum –) i ti sekunder

Flerfunksjon

Volum –

Hodesettet går tilbake til en modus som kan oppdages (lyset blinker sakte lilla), slik at du kan pare på nytt med mobiltelefonen du vil koble til

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din