TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Koble til en Bluetooth®-enhet

For å få mest mulig ut av hodetelefonene kan du konfigurere og koble til den mobile enheten ved hjelp av Bose Music-appen. Hvis du vil ha hjelp til å koble til hodetelefonene med Bose Music-appen, kan du se Setting up your headphones (Slik konfigurerer du hodetelefonene).

Slik kobler du til en mobilenhet

Trykk inn og hold nede Av/på/Bluetooth-knappen til du hører «Ready to connect another device» (Klar til å sammenkoble med annen enhet), og Bluetooth-lampen blinker sakte blått

Bose Headphones 700 som viser Av/på/Bluetooth-knappen

Aktiver Bluetooth-funksjonen på enheten. Dette gjøres vanligvis i innstillingsmenyen for enheten

Velg hodetelefonene fra enhetslisten. Se etter navnet du skrev inn for hodetelefonene i Bose Music-appen

Liste over Bluetooth-enheter på en smarttelefon

Når den er koblet til, hører du Connected to <mobile device name> (Koblet til «navn på mobilenheten»), og Bluetooth-indikatoren lyser blått.

Slik kobler du fra en mobilenhet

Bruk Bose Music-appen til å koble fra enheten. Du kan også bruke Bluetooth-innstillingene på enheten til å koble fra hodetelefonene. Husk at hvis du deaktiverer Bluetooth på enheten, vil alle andre Bluetooth-produkter også bli koblet fra.

Slik kobler du til en mobil enhet på nytt

Når hodetelefonene slås på, prøver de å koble seg til de to sist tilkoblede enhetene. Enheten må være innenfor 10 m, slått på og med Bluetooth aktivert.

Slik sammenkobler du ytterligere en mobil enhet

Du kan lagre opptil åtte enheter i listen over hodetelefoner, og hodetelefonene kan kobles aktivt til to enheter om gangen. Hvis du ønsker å koble til en ekstra enhet, bruker du Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

Når to enheter er tilkoblet, kan du bytte mellom dem ved å sette den første enheten på pause og trykke på spill av på den andre enheten.

Slik tømmer du listen over hodetelefonene

Hvis du ønsker å slette listen over hodetelefoner, trykker du på og holder nede Av/på/Bluetooth-knappen til du hører «Bluetooth device list cleard» (Bluetooth-enhetsliste slettet) og Bluetooth-lampen blinker sakte blått. Slett hodetelefonene fra enhetens Bluetooth-liste. Hodetelefonene er nå klare til sammenkobling.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din