Gratis levering og gratis retur
 

Tilkobling til en tidligere sammenkoblet enhet

Når hodetelefonene slås på, prøver de å koble seg til de to sist tilkoblede enhetene.  Kontroller at enhetene er innenfor rekkevidde, er slått på, og at Bluetooth® er aktivert. enabled.

Hvis enheten du vil koble til, ikke er en av de to sist tilkoblede enhetene, kan du følge fremgangsmåten nedenfor for å koble til en annen tidligere tilkoblet enhet.

Skyv på/av-bryteren til Bluetooth-symbolet, og slipp den deretter for å høre hvilken enhet som er koblet til for øyeblikket.

Innen to sekunder må du skyve på/av-bryteren mot Bluetooth-symbolet og slippe den for å koble til den neste mobilenheten på sammenkoblingslisten for hodetelefonene. Gjenta til du hører navnet på den riktige enheten

Spill av lyd på den tilkoblede Bluetooth-enheten

Merk: Opptil åtte sammenkoblede Bluetooth-enheter kan lagres i sammenkoblingslisten for hodetelefonene, og de kan aktivt være tilkoblet to enheter samtidig.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.