TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Koble til systemet

Gjelder for:

S1 Pro-systemet kan brukes av musikere og DJ-er og til generell PA-bruk. Bruk følgende informasjon til å koble til S1-systemet:

Koble til

Innganger 1 og 2

Angi ToneMatch-bryteren i henhold til den tilkoblede kilden:

  • Velg den midtre posisjonen når du kobler til en akustisk gitar
  • Velg høyre posisjon når du kobler en mikrofon for tale
  • Velg venstre posisjon / AV-posisjon når du kobler til en annen kilde enn en vokalmikrofon eller akustisk gitar

Koble til kilden med en 1/4- eller XLR-kabel

Merk: Inngangskontakten er en monokombinasjonskontakt som kan bruke 1/4-, TS- eller XLR-plugger. Hvis du kobler en stereokilde til enten inngang 1 eller inngang 2, trenger du en stereo-til-mono-adapter. Hvis du skal koble til en mikser, bruker du monoutgangen (hvis aktuelt) eller setter mikserens panoreringskontroller helt til venstre

Hvis kilden har volumkontroll, justerer du den til ønsket nivå

Juster systemets VOLUM-kontrollbryter til ønsket nivå

Juster bryterne for BASS, DISKANT OG EKKO til ønsket nivå. Sett disse knappene til senter for å få en nøytral innstilling

SIGNAL-indikatoren lyser:
Grønt = signal tilgjengelig
Rødt = signalklipping
Av = ikke noe eller svakt signal

Inngang 3

Koble enten til en trådløs Bluetooth-enhet eller en kablet lydenhet

Merk: AUX-kontakten og Bluetooth kan ikke brukes samtidig. Når AUX-kontakten er tilkoblet, er Bluetooth deaktivert.

  • Koble kablede stereolydenheter til systemets stereo-AUX-kontakt på 3,5 mm
  • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til en Bluetooth-enhet, kan du se Sammenkoble en Bluetooth-enhet

Still inn enhetens volumnivå til rundt 90%.

Angi volumnivået på inngang 3 på Bose-systemet til ønsket nivå

Merk: Enhetens og Boses volumkontroller justerer volumnivået som høres fra Bose-systemet. For å oppnå best mulig resultat angir du enhetens volum til ca. 90 %, og deretter bruker du Boses volumkontroll på ønsket volum.

Koble til flere høyttalere

Bruk LINE OUT-kontakten for å koble til AUX-inngangen på et annet S1 Pro-system eller en tilkoblet høyttaler.

Merk: LINE OUT-signalet brukes etter miks og til mono.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din