Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Aktivere standbymodus (lavt strømforbruk)

Gjelder for:

  • SoundTouch 300 soundbar

Du kan aktivere standbymodus (lavt strømforbruk) ved å fjerne Ethernet-kabelen, deaktivere Wi-Fi og tømme Bluetooth®-sammenkoblingslisten. Ved å deaktivere Ethernet og Wi-Fi forhindrer du at systemet kan kobles til nettverket ditt, i tillegg til at du forhindrer at systemet blir kontrollert av SoundTouch®-appen til det aktiveres på nytt.

Deaktivere Wi-Fi: På fjernkontrollen trykker du på SoundTouch®-ikonet, og deretter trykker du på og holder nede 0 til lydplankeindikatorene blinker

Deaktivere Bluetooth: Deaktiver Bluetooth ved å tømme sammenkoblingslisten. Trykk på og hold nede Bluetooth-knappen i ti sekunder. Bluetooth-indikatoren på lydplanken blinker hvitt to ganger, og lydplanken vil avgi en lyd for å indikere at Bluetooth-sammenkoblingslisten er tømt

I løpet av 2,5 timer går enheten over i standbymodus

For å reaktivere Wi-Fi trykker du på SoundTouch®-ikonet på fjernkontrollen, og deretter trykker du på og holder nede 0 til lydplankeindikatorene blinker. Reaktiver Bluetooth ved å sammenkoble med en Bluetooth-kilde

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.